pob Categori

Hafan>Cymorth i Gwsmeriaid>gwarant

Sefydlwyd Sefydliad Offer Archwilio Daearegol Hunan Puqi a Sefydliad Ymchwil Amgylchedd Dŵr Hunan Puqi ym mis Mai 2006; Sefydliadau Puqi sy'n ymwneud yn bennaf ag ymchwil a datblygu'r meysydd a ganlyn: archwilio geoffisegol, lleihau colli rhwydwaith piblinellau, atal a lliniaru trychinebau, rhybuddio daeargryn, cyfathrebu sy'n treiddio i'r ddaear, piblinell glyfar a chwilio am fywyd.

               

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, buddsoddwyd cyfanswm o gannoedd o filiynau o yuan mewn ymchwil a datblygu prosiectau ymchwil wyddonol ac adeiladu timau talent. Gan gadw at y nod strategol o "fywiogi gwyddoniaeth a thechnoleg a chryfhau talentau", cydweithiodd a sefydlodd Sefydliadau Puqi berthynas gydweithredol hirdymor gyda llawer o sefydliadau ymchwil gwyddonol cenedlaethol, colegau a phrifysgolion, ac ymgymerodd â nifer o brosiectau ymchwil wyddonol cenedlaethol. Sefydlodd Sefydliadau Puqi ar y cyd y "13eg Sylfaen Ymchwil a Datblygu Arbennig Dŵr Pum Mlynedd" gyda Sefydliad Technoleg Harbin; ar y cyd sefydlu "Sylfaen Cydweithrediad Arloesi Strategol Diwydiant-Prifysgol-Ymchwil" gyda Phrifysgol Gwyddoniaeth a Thechnoleg Hunan; sefydlu'r “Sylfaen Ymarfer ar gyfer Diwydiant, Prifysgol ac Ymchwil” gyda Phrifysgol Changsha.

               

Sefydlwyd Sefydliad Offer Archwilio Daearegol Hunan Puqi a Sefydliad Ymchwil Amgylchedd Dŵr Hunan Puqi ym mis Mai 2006; Sefydliadau Puqi sy'n ymwneud yn bennaf ag ymchwil a datblygu'r meysydd a ganlyn: archwilio geoffisegol, lleihau colli rhwydwaith piblinellau, atal a lliniaru trychinebau, rhybuddio daeargryn, cyfathrebu sy'n treiddio i'r ddaear, piblinell glyfar a chwilio am fywyd.

               

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, buddsoddwyd cyfanswm o gannoedd o filiynau o yuan mewn ymchwil a datblygu prosiectau ymchwil wyddonol ac adeiladu timau talent. Gan gadw at y nod strategol o "fywiogi gwyddoniaeth a thechnoleg a chryfhau talentau", cydweithiodd a sefydlodd Sefydliadau Puqi berthynas gydweithredol hirdymor gyda llawer o sefydliadau ymchwil gwyddonol cenedlaethol, colegau a phrifysgolion, ac ymgymerodd â nifer o brosiectau ymchwil wyddonol cenedlaethol. Sefydlodd Sefydliadau Puqi ar y cyd y "13eg Sylfaen Ymchwil a Datblygu Arbennig Dŵr Pum Mlynedd" gyda Sefydliad Technoleg Harbin; ar y cyd sefydlu "Sylfaen Cydweithrediad Arloesi Strategol Diwydiant-Prifysgol-Ymchwil" gyda Phrifysgol Gwyddoniaeth a Thechnoleg Hunan; sefydlu'r “Sylfaen Ymarfer ar gyfer Diwydiant, Prifysgol ac Ymchwil” gyda Phrifysgol Changsha.